Author: Astghik Mkrtchyan

Home / Author Archive

Հեռավար ուսուցումը՝հեշտ բացատրված

Մոտ մեկ շաբաթ է ինքնամեկուսացված ենք եւ փորձում ենք հարմարվել նոր «կորոնաիրականությանը»: Վերջինս խուճապի ալիք է բարձրացրել թե՛դպրոցների, թե՛ դասավանդողների, թե՛ծնողների մոտ: Որոշները չեղարկում են դասերը, որոշները ստիպված կամ ինքնակամ

How successful is your school?

You run a training center. How successful is it? Can you measure it? You could say, "Well, almost all my courses are already on course.am, I have a stable number

6 steps to get more students

Student, where art thou?The idea of becoming a private teacher is attractive and profitable, but scary and challenging at the same time. One should consider this as a "business" which

Hot German courses this week

From now on, we are going to present you the best German courses of the upcoming week picked up by course.de. Here we go. Intensive German for BeginnersIntensive German course

“WERDEN”, “WURDEN”, “WORDEN” OR “WÜRDEN”?

It is widespread for German students to get confused by the four German verbs “werden”, “wurden”, “worden” and “würden” repeatedly. This article clarifies their meaning and usage. What is the

We empower individuals to start and enterprises to growIf you are not sure which pricing model is right for you contact us. LiteE-commerce School Management Learning Management CRM Messaging Mobile

Online teaching: Where to start?

Online presenceThere are 2 ways to be present online: create online content and sell it teach online in real time

Learn Chinese, chat with mates. New collection 5.2/5.3

Dear learning enthusiasts, we were so busy with developing Tutor app, that didn't have time to announce you all the changes ever since. Don't be surprised if you start learning

Easily and quickly: LMS 5.2.1

Running own business can be tough from time to time. If you are your own boss, you should consider loads of things to keep your customers happy and don't burn

Online teaching and certification: LMS Releases 5.1.0-5.2.0

Why would you ever want to stream your lesson online? If you don't have an answer to this question, read this article to the end. Besides, explore what else you