Author: Qnarik Martirosyan

Home / Author Archive

Future Tutors meet Tutor: First Steps of Collaboration with AUA

The Tutor team is delighted to announce the beginning of our collaboration with the American University of Armenia. The start was given with a lecture for master’s degree students majoring

Course Finder Updates 1.2.0. Multiple Schedules and Gallery

Forming an upcoming learning group can become a thorny issue when there are no fixed schedules. Here at course.am we made a few technical improvements to avoid troubles such as

Ժամանակաձեւերի համաձայնեցումը իսպաներենում

Իսպաներենում բայը ունի 3 եղանակ՝ Modo Indicativo (սահմանական եղանակ) - ցույց է տալիս ռեալ գործողություն Modo Subjuntivo (ըղձական եղանակ) - ցույց է տալիս հնարավոր, ցանկալի գործողություն Modo Imperativo (հրամայական եղանակ)

Բացահայտում ենք ICLT-ն…

Ողջույն, Ինչպես հիշում ես, խոստացել էինք պատմել տարբեր լեզվի դպրոցների մասին ու, բնականաբար, խոստումը պահում ենք։ Այս անգամ որոշեցինք ICLT գնալ ու տեսնել՝ ինչպես են այնտեղ անցնում օտար լեզվի դասերը։

Այց DC. Ինչո՞ւ ընտրել հենց այս լեզվի դպրոցը

Ինչպես արդեն գիտեք, Tutor-ում մենք չենք դադարում հետաքրքրվել օտար լեզուներ սովորել ցանկացող, օտար լեզուներ դասավանդող կամ օտար լեզուներով հետաքրքրված մարդկանց խնդիրներով։ Այսօր որոշել ենք պատմել, թե ինչպես են ընթանում անգլերենի

Շա՜տ-շա՜տ բրիտանական ասույթներ

Ողջույն։ Ասույթները բանավոր խոսքի լավագույն համեմունքներն են։ Եթե լավ գիտես որևէ լեզվի ասույթները, ապա լեզվակրի նման հստակ կարող ես արտահայտել միտքդ։ Այսօր կրկին թեստ եմ պատրաստել, փորձիր անցնել, որոնք չգիտես,

6 months of hard work! Where are we now?

SummaryConvenience for students is what we care about. That is why we have brought all the language schools in one platform: course.am in order to give all of them the

Ինչպես անգլերենը կհարստացնի քեզ ու ինչու արժե վճարել այն սովորելու համար

Ո՞րն է վերջին իրը, որ գնել ես ու որքա՞ն գումար ես ծախսել դրա վրա և ինչո՞ւ էր այն քեզ անհրաժեշտ։ Այսօր որոշել եմ պատմել, թե ինչու արժե կատարել խնայողություններ ու

Lenka – Everything At Once-quizz

Ողջույն։ Լենկայի երգը համեմատությունների մի ողջ շարք է։ Մինչ բոլոր համեմատությունների թարգմանություններին ծանոթանալը, լսիր երգն ու անցիր քուիզը։ (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk')); Համեմատությունները և դրանց թարգմանություններըAs sly as a fox-աղվեսի պես խորամանկ

Who are you, really? The puzzle of personality-vocabulary quizz

Բարև։ Ինչպես գիտես, TED ելույթներ լսելը անգլերենի բառապաշարը ու լսելու հմտությունները զարգացնելու լավագույն միջոցներից է։ Այստեղ կտեղադրեմ "Who are you really? The puzzle of personality" ելույթը, որտեղ Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր