Armenia

Home / Armenia

Why us

If you provide...a course, training, coaching, event. Put your career at professional level. Create a school, add your offerings, sell them. Unlike other course marketplaces, tutor.berlin is backed up with

Hiring technical and content writer

Are you fascinated with technologies and all opportunities they open up? Are you secretly rejoicing the disruption COVID19 caused to education? Are you eager to fix them and create the

Hiring marketing specialist

We are Tutor Platform. Heard about us? No?! We want you to make Tutor Platform the best known edtech company! In the world! Challenge accepted? Read details then. Your responsibilitiesHere's

How to keep the training center afloat. 5 steps

It's not a secret that training centers have been drastically affected by COVID 19. To help you stay afloat we've developed and improved the following:  E-learning tool: Interactive book, quizz

Կրթական համակարգի բացերը. Ուսանողներ

25 Հունիս 2020Միշտ առկա խնդիրներըԴեռ փոքրուց մենք բոլորս հայաստանյան կրթական համակարգի լաբորատոր մկներն էինք, ու մեզ վրա փորձարկում էին տարբեր ստրատեգիաներ ու մեթոդներ։ Այդ ժամանակահատվածից ի վեր բազմիցս քննարկվել է

Create, teach and sell your courses on Course Finder

Teach from anywhereTeach anythingStart Teaching Now You can now trainMarketing, Sales, Languages, Sports, Programming, Cooking, DesignOur platform is good for Kids, Adults, Companies, Group, One-on-one, Job, University & Fun.Some CoursesHere

KAAD կրթաթոշակ Գերմանիայում սովորելու համար

15 Հունիս 2020Ովքե՞ր ու ինչպե՞ս են կարող դիմել կրթաթոշակինԱյս անգամ մենք խոսեցինք Հայաստնում KAAD-ի գլխավոր խորհրդատուի ՝ Մելիք Ճիրոյանի հետ ու պարզեցինք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում KAAD-ն, ովքեր են

4 աշխատանք ՏՏ-ում, բացի ծրագրավորումից

Ինչպե՞ս աշխատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, եթե ծրագրավորող չեքՀավանաբար արդեն գիտեք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ամենաարագ զարգացող, կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար նպատակահարմար և ամենաշահութաբեր ոլորտն է այսօր։ Սակայն թյուրըմբռնում կա, որ

Hiring content & community manager

Are you fascinated with technologies and all opportunities they open up? Are you secretly rejoicing the disruption COVID19 caused to education? Are you eager to fix them and create the

5 քայլ course.am-ում հաջողակ դասընթացի էջ ունենալու համար

Ինչպես հաջողակ էջ և նոր գրանցումներ ունենալ course.am-ումCourse.am-ը դասընթացների ամենամեծ որոնողական համակարգն է ու եթե Դուք դասավանդում եք որևէ առարկա՝ լեզուներ, մարքեթինգ, վաճառքներ ու Ձեր դասընթացները դեռ մեր կայքում չկան,