English

Home / English

Learn Chinese, chat with mates. New collection 5.2/5.3

Dear learning enthusiasts, we were so busy with developing Tutor app, that didn't have time to announce you all the changes ever since. Don't be surprised if you start learning

Running a startup event? Pretty popular these days

  12.08.2019   admin   Education, English, Germany   No comments

How is startup event different from any other? There are investors wondering in for great minds! Your goal as event organiser is to help those meet. How you could do

Exploring Sprachinstitut Berlin

When it comes to choosing between different language schools, decision making can be very difficult. Today’s market is packed with various offers. To help you with this tough job, we’ll

Manage Conferences Trainings Gatherings

Facebook, google forms, google sheets and emails. How would one alternatively organise events? The usual flow of conference or training organisation announce register organise communicate your agenda let attendees represent

A+ Skills Լիբանանից` Հայաստան։ Մի դպրոցի պատմություն

Ողջույն։ Ինչպես հիշում ես, շարունակում ենք բացահայտել, թե ինչպիսին է տարբեր ուսումնական կենտրոնների առօրյան։ Այսօր որոշել եմ պատմել մի դպրոցի մասին, որը անձամբ ինձ անչափ տպավորել է ու վստահաբար շատերին

5 պատճառ ծրագրավորում սովորելու համար

Մասնագիտության ընտրությունը ցանկացած մարդու կյանքի կարևորագույն որոշումներից է։ Չէ՞ որ մենք մեր կյանքում բավականին շատ ժամանակ ենք անցկացնում աշխատելիս։ Ուստի մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը կարող է հետաքրքիր ու արդյունավետ դարձնել մեր

Enhanced content. Adjustable notifications. Edu 4.1.0/4.2.0

Last week was productive and we managed to do quite a lot. Here is what we did. We improved the training logic and made the app function in a better

Tips for starters in medicine

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very

Գերմաներեն սովորելու դպրոցը՝ «Պոլիգլոտ»

Ողջույն։ Ինչպես գիտեք, մեր այցելությունները տարբեր օտար լեզուներ դասավանդող դպրոցներ ու կենտրոններ դեռևս շարունակվում են ու այս անգամ գերմաներենի ուսուցման ամենահայտնի կենտրոններից մեկում էինք՝ «Պոլիգլոտում»։ Այստեղ զրուցեցինք հիմնադիր տնօրենի, ուսանողների

Ինչպե՞ս ընդունվել համալսարան Գերմանիայում

Եթե հիմա սովորում ես գերմաներեն, ուրեմն հաստատ եղել է մի պահ, որ ուզել ես Գերմանիայում համալսարան ընդունվել, ինչ-որ կամավորական, կամ այլ ծրագրի մասնակցել։ Այդ ամենի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու