LP-Corporate

Home / LP-Corporate

First steps to succeed in your Startup-part 1

Care For People's ProblemsFind a problem that people will pay for. What bothers people most and how you can innitiate a bunch of solutions. If you are working hard but

Դու՝հաջողակ բիզնեսմեն, ո՞նց, արի պատմեմ

Երբևէ մտածե՞լ ես սեփական բիզնես ունենալու մասին։ Մտածած կլինես։ Forbes-ի շապիկին հայտնվելը, մեղմ ասած, հաճելի կլիներ, բայց շապիկին հայտնվելը, կամ հաջողակ բիզնես ունենալը միայն արդյունքներ ու հետևանքներ են։ Դու կարող

Running a startup event? Pretty popular these days

  12.08.2019   admin   Germany, LMS, LP-Corporate   No comments

How is startup event different from any other? There are investors wondering in for great minds! Your goal as event organiser is to help those meet. How you could do

Բանակցություն վարելու միֆերն ու արժեքավոր մոտեցումները

Մեր կողմից իրականացված փոքրիկ հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ շատերն են ցանկանում զարգացնել իրենց բանակցային հմտությունները։  Ոլորտի տարբեր մասնագետներ բանակցությունների վերաբերյալ բազմաթիվ սահմանումներ, ռազմավարություններ ու տեխնիկաներ են մշակել, նույնիսկ

Արդի մասնագիտություններ և հմտություններ 2019թ-ի համար

Մեծ թվով ուսումնասիրություններ ուղղված են բացահայտելու, թե որ մասնագիտությունների ու հմտությունների պահանջարկն է աճում՝ պայամանավորված թվային դարաշրջանի պահանջներով։ Ուսումնասիրությունների հիմնական առարկան հանդիսացել է խոշոր կազմակերպությունների կողմից վերջին հինգ տարիների ընթացքում

Ինչո՞ւ են մեր օրերում կարիերայի աճն ու կորպորատիվ ուսուցումը սերտ փոխկապակցված

Տարիներ շարունակ մեր ունեցած պատկերացումները կարիերայի աճի վերաբերյալ հիմնովին փոխվել են։ Այդ փոփոխությունը մեծապես պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բավականին հմտություններ մեծ արագությամբ անպետք են դառնում, ինչպես նաև հներին փոխարինելու

Creating digital placement tests like a pro

Our team has been working very hard on the improvement and sophistication of the variety of educational tools that we’ve created so far. While this is an ongoing process that

Applying the best language teaching method

Part 1: how this should be conductedLearning process is like a tango performed by two: teacher and learner. And the music they pick up dictates all the vibes and success

Going through the popular EFL coursebooks

These days, English as a foreign language (EFL) teachers have a variety of resources and teaching materials at their disposal. However, making the right decision, in terms of choosing the

Teacher: a controller or a luminary?

The daily routine of a teacher is pretty presumed. Most of their time teachers spend on the preparation of the class rather than paying individual attention to each and every