Study-English

Home / Study-English

Ինչպե՞ս չմոռանալ անգլերենը, կամ English o’clock

Դպրոց, համալսարան, աշխատանք՝ մենք բոլորս ինչ որ նախապես գծագրված կամ սովորության համաձայն ընտրված հունով ենք ապրում։ Այն կազմված է երկուշաբթի-ուրբաթներից, երբեմն ուրբաթ երեկոներից ու հանգստյան մեկ կամ երկու օրից, որոնց

Native-speaker. ո՞նց նրանց գտնել

Բարև անգլերեն սովորել/բարելավել ցանկացող մարդ։ Բառապաշարն ու քերականությունն արդեն երևի գոնե այնքան յուրացրել ես, որ ուզում ես ինչ որ մեկի հետ խոսել, որ «լեզուդ բաց պահես»։ Շատ են բողոքում, որ

Learn Chinese, chat with mates. New collection 5.2/5.3

Dear learning enthusiasts, we were so busy with developing Tutor app, that didn't have time to announce you all the changes ever since. Don't be surprised if you start learning

TOEFL. Ինչո՞ւ ու ինչպե՞ս հանձնել

TOEFL-ը ոչ լեզվակիրների անգլերենի իմացությունը ստուգող միջազգային թեստ է։ Այն բաղկացած է լեզվական 4 հմտությունները ստուգող բաժիններից՝ Ընթերցանություն Գրավոր խոսք Բանավոր խոսք Ունկնդրում։ Ովքե՞ր պետք է հանձնեն այս թեստըԵթե պլանավորում

Հնարավո՞ր է միայնակ օտար լեզու սովորել

Կա՞ մի մարդ, որը չի ուզում օտար լեզու սովորել կամ չի հասկանում օտար լեզու սովորելու կարևորությունը։ Կարծում եմ՝ շուտով դժվար կլինի գտնել մեկին, որը չի տիրապետում առնվազն մեկ օտար լեզվի։

Ինչպես անգլերենը կհարստացնի քեզ ու ինչու արժե վճարել այն սովորելու համար

Ո՞րն է վերջին իրը, որ գնել ես ու որքա՞ն գումար ես ծախսել դրա վրա և ինչո՞ւ էր այն քեզ անհրաժեշտ։ Այսօր որոշել եմ պատմել, թե ինչու արժե կատարել խնայողություններ ու

Ինչպե՞ս պարզել անգլերենի մակարդակը մի քանի րոպեում կամ զրույց Tutor Bot-ի հետ

Թե որքան էական նշանակություն ունի անգլերենի իմացությունը մեր օրերում, գիտենք բոլորս։ Քանի որ գրեթե երբեք հնարավոր չէ լիակատար տիրապետել լեզվին, և միշտ էլ սովորելու կարիք կա, հատկապես երբ այն մեր

Որքա՞ն արժե օտար լեզու սովորելը

Չգիտեմ՝ կա՞ արդյոք մեկ այլ զբաղմունք, որը միաժամանակ և հաճելի է, և օգտակար, ինչպես օտար լեզու սովորելը։ Ինչպես յուրաքանչյուր օգտակար ու հաճելի բան, օտար լեզու սովորելն էլ իր գինն ունի

Integration courses: one step closer to Germany

Although I am not a German, I can proudly say that one of the strongest sides of German government is that they care about people living here. And when I

A cup of tea or a coke? British English vs American English

Do you like biscuits or cookies? Do you wear trousers or pants? The English language exists in the form of its varieties. When people in other languages learn different synonyms