Uncategorized

Home / Uncategorized

Ինչպիսի՞ն է արվեստասերների շաբաթը՝ 27.01.20-03.02.20

Բարև արվեստասեր։ Արդեն գիտես ինչ ես անելու հաջորդ շաբաթ, եթե դեռ ոչ, ապա մեր թիմը պատրաստել է այս նյութը քո համար։ Այստեղ ներկայացված են հաջորդ շաբաթ սկսվող դասընթացները, հետաքրիր իվենթներն

Hot German courses this week

From now on, we are going to present you the best German courses of the upcoming week picked up by course.de. Here we go. Intensive German for BeginnersIntensive German course

The Beatles Quiz

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));

Online teaching: Where to start?

Online presenceThere are 2 ways to be present online: create online content and sell it teach online in real time

How-to setup Liveboard

  26.07.2019   admin   Uncategorized   No comments

Where to get API key Key will be provided by Liveboard team.

Virtual Classroom – Liveboard

  26.07.2019   admin   Uncategorized   No comments

https://liveboard.online

How does Virtual Classroom work

  26.07.2019   admin   Uncategorized   No comments

Coming soon…

LMS-nice to meet you!

Hi there!  It is a big honor for me to present you our LMS . In this post, I’ll tell you about the product’s mission, main features, and future expectations.