Notes from Tutor Platform

For Students


“WERDEN”, “WURDEN”, “WORDEN” OR “WÜRDEN”?
| 26 November
It is widespread for German students to get confused by the four German verbs “werden”, “wurden”, “worden” and “würden”
Read More
Learn Chinese, chat with mates. New collection 5.2/5.3
| 1 October
Dear learning enthusiasts, we were so busy with developing Tutor app, that didn't have time to announce you all
Read More

For Teachers


Դասավանդիր առցանց. 4 պատճառ, 4 մեթոդ, գործիքներ

March 25, 2020   No Comments
Այս շրջանում, երբ ռեալ հանդիպումները վտանգավոր են ու վիրուսի տարածումը ավելի ու ավելի է շատանում խորհուրդ ենք տալիս դասերը կազմակերպել

For Marketers


Exploring Sprachinstitut Berlin
| 6 August
When it comes to choosing between different language schools, decision making can be very difficult. Today’s market is packed
Read More
Tips for starters in medicine
| 17 July
The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the
Read More

For School Managers


LMS Release 5.5.2
| 21 February
Epics Open registration for schools Attendance Improvements v4 School News Enterprise Plan v1 Check-In/Out LMS improvements v3 Tasks Collect
Read More
LMS Release 5.5.1
| 7 February
Release notes Stories As a CSR I want to see all email conversations with the same contact next to
Read More